Kuruluş Amacımız

Çocuklarımıza ve Gelecek Nesillerimize güvenli ve hijyen bir yaşam armağan etmektir. Kimyasal içeriği olmayan katkısız, her türlü kirlilikten uzak temiz bir Dünya oluşturmaktır.
!

HAKKIMIZDA

Hijyen Bilimci ve Makine Mühendisi Kurucumuzun 1990 yılında sağlık sektöründe Hastane Müteahhitliği ile başlayan serüveni ilerleyen süreçlerde sağlık alanında konusunda uzmanlaşmış şirketlerin doğmasına Şirketler Grubu bünyesinde toplanarak faaliyetlerini gelişen teknolojiyi titizlikle takip ederek sürdürmesiyle devam etmiştir.

Anahtar Teslim Hastane ile başlayan mücadele Hijyen Hastaneler Kurulum işletim ve performans sistemleri konusunda birçok ilke imza atarak sektördeki farklılığını kısa zamanda göstermiştir.

Toplum Sağlığı, Hijyen Havalandırma ve Temiz Hava Teknolojileri konusunda vermiş olduğu seminerler, yazmış olduğu makaleler ve kitaplar haricinde kendisini endüstrisinin sürekli gelişimine adayarak;

  • Hijyenik PVC zemin Malzemeleri,
  • Laminar Flow Sistemleri,
  • Otomatik Kapı Sistemleri,
  • Hijyenik Paket Klima Sistemleri,
  • Negatif Basınç İzolasyon Cihazları gibi uygulamaları ülkemize kazandırmıştır.

Son 15 yıllık süreç içerinde sağlık sektöründe özellikle Hijyen alanların oluşturulması ve Temiz hava teknolojileri konusunda gerek gelişmiş ülkelerde gerekse ülkemizde hızlı bir değişim başlamıştır. Bu değişim Temiz Hava teknolojileri konusunda AR-GE çalışmalarına hız verilmesine neden olmuştur.

2020 yılı başında dünyada ve ülkemizde hızla yayılan Covid – 19 pandemisi ile birlikte bu hayati önem taşıyan mücadelenin bir parçası olmak adına, nano teknoloji konusunda uzman mühendis ekibi ile uzun ve yorucu çalışmaları sonucunda, NANOGENAIR CLEANTEKNOLOJİ CT PRO serisi Hava Sterilizasyon Cihazlarımızı geliştirmiştir.

Teknolojik içeriği ile dünyada bir ilk olma özelliğine sahip olan bu cihazlar sayesinde pandemi ile mücadelede yeni bir döneme imza atmıştır.

Saygılarımızla  

Nanogenair Clean Teknoloji Ailesi

Başarınızın Büyüklüğünü İnancınızın Büyüklüğü Belirler

-Nanogenair ® Clean Teknoloji –

İK Misyonumuz ve POLİTİKAMIZ

İK Misyonumuz

Nanogenair bünyesinde çalışanlarımızın gerçek başarılarını, iş prensiplerini uygulamaları ve yaygınlaştırılmasındaki katkı derecelerini esas alarak değerlendirir.

Örgütsel başarı için paylaşımcı ve grup değerlerine özen gösteren yeterli insan kaynağının temin edilmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için tüm Mühendislik kadrolarımızda yer alan yönetim kademeleri ve çalışanlarına gereken desteği vermek.

Çalışanlarının eğitim ve kariyer gelişimlerini, şirket hedefleri başta olmak üzere kişisel hedefleri ve yetkinliklerini de göz önünde bulundurarak “Fırsat Eşitliği” ilkesi doğrultusunda planlar ve sağlar.

İK Politikamız

Nanogenair grubumuzda görev alacak Kadrolarımızı seçerken “Hiçbir Başarı Plansız Değildir” ilkesi çerçevesinde hareket eder. Söz konusu işin gerektirdiği niteliklere uygun özelliklere sahip Kadrolarla çalışmayı tercih eder. Çalışanlarını yapıcı ve katılımcı yönetim şekli ile motive eder.

Bireylerin performans ve bireysel katkılarını değerlendirmek, bu yönde yapıcı ve gerçek iş örneklerine dayanan, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını karşılıklı değerlendirebilmek amacı ile uygulanan hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sonucunda bireylerin, profesyonel ve bireysel gelişimine yönelik eğitim programlarının planlamasına, kariyer planlaması ve terfi sistemine girdi sağlıyoruz.

Gizlilik

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, toplum ve tüm kuruluşlar ile ilişkiler dürüstlüğü en önemli ilke olarak benimseriz. Müşteri bilgilerini, gizlilik gerektiren bilgileri korur, uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurarız. Verilen sözlere uyar, işimizi zamanında ve en doğru şekilde tamamlamayı en önemli sorumluluğumuz olarak görürüz.

Marka değerimiz

Mühendislik kimliğimiz kalitemiz ve marka değerimizle şekillenir. Faaliyetlerimizde verilere dayalı, süreç odaklı yönetim anlayışını benimseriz. Katılımcı, adil ve demokratik bir yönetime, kurumsallaşmanın gerekliliğini kavramış, öğrenen ve eleştiriye açık bir organizasyon sisteminin önemine inanırız.