Kuruluş Amacımız

Çocuklarımıza ve Gelecek Nesillerimize güvenli ve hijyen bir yaşam armağan etmektir. Kimyasal içeriği olmayan katkısız, her türlü kirlilikten uzak temiz bir Dünya oluşturmaktır.
!

Yeni Nesil Hijyen dediğimizde iki önemli nokta aklımıza gelmelidir. İlki Aktif Hijyen Teknolojisi ve Aktif mücadele yani mikroorganizmaları filtreden geçirerek tutabildiğimizi tutmak, bunu sağlarken mevcut ortamdakileri bol miktarda kimyasal dezenfektanlar ile temizlemek değildir.
Hijyen inaktivasyon ajanlar ( O₂ – OH – O₃ – H₂O₂ ) kullanarak mikroorganizmaları bulundukları her noktadan her saniye ve dakika 24 saat – 365 gün yakalayarak ortamı temizlemektir.
İkincisi ise; Bu Teknolojide Kimyasal Madde kullanmadan çevreyle dost teknolojiler kullanmaktır. En önemlisi ise bu teknolojiler ile Hava – Su ve Gıdada güvenli bir gelecek inşa etmektir. Nanogenair® ‘in Kuruluş amacı budur.
Yerel deneyim ve anlayışları küresel bir bilgi tabanı ile birleştirerek, müşterilerimize en iyi çözümleri sunmak için en nitelikli uzmanlığı sağlıyoruz.
Yaptıklarımıza ve neleri başarmayı hedeflediğimize dair multidisipliner bir yaklaşım ile en başta çocuklarımız ve toplum sağlığı olmak üzere, işletmeler, kamu kurumları ve insanlar için en acil ihtiyaçlara, mikroorganizmalardan uzak temiz hava endişelerine yenilikçi ve kalıcı çözümler ile temiz hava kalitesi oluşturarak  daha iyi bir yaşam kalitesi oluşturmak amacı için çalışıyoruz.

Başarınızın Büyüklüğünü İnancınızın Büyüklüğü Belirler/Seneca/

-Nanogenair ® Clean Teknoloji –

İK Misyonumuz ve POLİTİKAMIZ

İK Misyonumuz

Nanogenair bünyesinde çalışanlarımızın gerçek başarılarını, iş prensiplerini uygulamaları ve yaygınlaştırılmasındaki katkı derecelerini esas alarak değerlendirir.

Örgütsel başarı için paylaşımcı ve grup değerlerine özen gösteren yeterli insan kaynağının temin edilmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için tüm Mühendislik kadrolarımızda yer alan yönetim kademeleri ve çalışanlarına gereken desteği vermek.

Çalışanlarının eğitim ve kariyer gelişimlerini, şirket hedefleri başta olmak üzere kişisel hedefleri ve yetkinliklerini de göz önünde bulundurarak “Fırsat Eşitliği” ilkesi doğrultusunda planlar ve sağlar.

İK Politikamız

Nanogenair grubumuzda görev alacak Kadrolarımızı seçerken “Hiçbir Başarı Plansız Değildir” ilkesi çerçevesinde hareket eder. Söz konusu işin gerektirdiği niteliklere uygun özelliklere sahip Kadrolarla çalışmayı tercih eder. Çalışanlarını yapıcı ve katılımcı yönetim şekli ile motive eder.

Bireylerin performans ve bireysel katkılarını değerlendirmek, bu yönde yapıcı ve gerçek iş örneklerine dayanan, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını karşılıklı değerlendirebilmek amacı ile uygulanan hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sonucunda bireylerin, profesyonel ve bireysel gelişimine yönelik eğitim programlarının planlamasına, kariyer planlaması ve terfi sistemine girdi sağlıyoruz.

Gizlilik

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, toplum ve tüm kuruluşlar ile ilişkiler dürüstlüğü en önemli ilke olarak benimseriz. Müşteri bilgilerini, gizlilik gerektiren bilgileri korur, uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurarız. Verilen sözlere uyar, işimizi zamanında ve en doğru şekilde tamamlamayı en önemli sorumluluğumuz olarak görürüz.

Marka değerimiz

Mühendislik kimliğimiz kalitemiz ve marka değerimizle şekillenir. Faaliyetlerimizde verilere dayalı, süreç odaklı yönetim anlayışını benimseriz. Katılımcı, adil ve demokratik bir yönetime, kurumsallaşmanın gerekliliğini kavramış, öğrenen ve eleştiriye açık bir organizasyon sisteminin önemine inanırız.