HİJYEN HASTANELER TASARIM, KURULUM, İŞLETİM VE PERFORMANS SİSTEMLERİ

Mükemmel bir sağlık tesisi kurmak, Hijyenlik kavramını ön planda tutan, çevre dostu minimum enerji harcayan, altyapısı ve ekolojik talepleri karşılayan bir organizasyon ile mümkündür.

Sağlık sektöründe en önemli konu mükemmel hijyenliğin sağlanmasıdır. Bu sağlandığı takdirde maksimum hasta memnuniyeti sağlanmış olacaktır. Mükemmel hijyenlik hastanede kalış zamanını kısaltacaktır.

Gereksiz acılar ve hüzünler yaşanmasını engelleyecektir. Fuzuli ilaç kullanılmasını engelleyerek önemli maddi tasarruflara sebep olacaktır.

Hastalar en kısa zamanda sağlığına kavuşacağından, hijyen hastane kavramı güven sağlayacaktır. Hastayı müşteri gibi kabul edersek güven en önemli cazibe olarak talebi artırarak sistemin karlı ve verimli olması sağlanacaktır. Sağlık Sektöründe en büyük harcama kalemlerinin başında antibiyotikler gelmektedir. Hijyenliğin ortaya çıktığı noktada antibiyotik kullanımına bağlı harcama kalemleri azalacaktır.

Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, mükemmel bir iş ortamının sağlanması zamanın ve çalışanların verimli kullanılması ve işletme maliyetleri için önem arz etmektedir. İş akışları klinik süreç dışına göre optimum hale getirmek hasta başına düşen maliyetleri azaltır.

Hastane bina otomasyonu ile modern bir alt yapı birlikteliği sağlanarak, ısıtma, klima havalandırma ve tüm iklimlendirme sistemlerinin mükemmel çalışması sağlanarak enerji maliyetleri %50’lere kadar azaltılabilir. Hijyen Hastaneler ekolojik uyum içerisinde kaliteli, verimli ve çevre dostu bir konsepte dönüştürülebilir.

HİJYEN ÖZELLİKLERE SAHİP ÖZEL TASARIMLA YAPILMIŞ ODALAR KULLANIM ALANLARINA GÖRE 3 ANA BAŞLIKTA İNCELENİR.

Hastaneler ve Sağlık tesislerinde kullanılan Clean-room diye adlandırdığımız odalar

Hassas üretim tesislerinde kullanılan ilaç fabrikaları, elektronik fabrikalar, nano üretim tesisleri, kök hücre ve gen teknolojileri vb. kullanıldığı Temiz Odalar

Gıda Üretim tesislerinin kullandığı (Et, süt, bisküvi, Çikolota, kek, ekmek çeşitleri ve her türlü unlu mamül üretim tesisleri)  Beyaz Odalar.

Bu 3 odanın ortak özellikleri olduğu gibi farklı özellikleri de bulunmaktadır. Örneğin hastane operasyon odalarında Laminar akışlarda hava değişim miktarı 200’ d/l lara kadar çıkmakta  iken diğer hijyen odalarda 15-25 d/h arasında değişmektedir.

HİJYEN ODALARIN ORTAK ÖZELLİĞİ

Pozitif basınç sağlandığından dışardan içeriğe Partiküllerin, Mikroorganizmaların ve gazların girişi engellenmektedir pozitif basınç oranı hijyen mühendislerince ( Makine Mühendisi , Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Endüstri Mühendisi vb. hijyen konusunda eğitim almış mühendisler) Hijyen odaları kullanım şekline göre proje aşamasında tasarlanmalıdır.

 • Tüm hijyen odalarda 3 kademeli filtrasyon sistemi kullanılmalıdır. Klima sistemleri odaya göre tasarlanması gerekmektedir.
 • Tüm hijyen odalarda sıcaklık ve nem kontrol değerleri odanın kullanım şekline göre tasarlanmalıdır.
 • Tüm hijyen odalarda personel ve hammadde giriş çıkışları odanın kullanım şekline göre tasarlanmalıdır.
 • Hijyen odalarda kullanılan tüm malzemeler hijyen özellik taşımalıdır. Hijyen mühendisleri tüm materyalleri buna göre seçmeli ve tasarlanmalıdır.
 • Hijyen odalarda görevli doktorlar yardımcı ekip üretim elemanları, tüm odayı kullanan ekipler,  kıyafetlerin hijyen oda kullanım şekline göre tasarlanmalıdır.
 • Hijyen odalarda görevli doktorlar yardımcı ekip üretim elemanları, tüm odayı kullanan ekipler,  kıyafetlerin hijyen oda kullanım şekline göre tasarlanmalıdır.
 • Hijyen odaların rutin temizlik sistemi hijyen mühendislerince tasarlanmalı ve bu mihval üzerinden yürütülmelidir.
 • Hijyen oda ve çalışanların hijyenliği sürekli olarak gün içinde ölçülerek kontrol edilmeli ve günlük rapor çıkarılmalıdır.

Yeni Nesil hijyen ölçümleri bilhassa üretim tesislerinde anında  (10-30 sn)’ de  sonuç görülecek şekilde yapılmalı ve kontrol noktalarının herhangi birinde mikrobiyolojik kontaminasyon varsa derhal müdahale edilmelidir. Derhal seri üretim bozulmadan müdahale edilmelidir. Bilhassa çalışanların ellerinde mikrobiyal kontrol yapılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyonda kullanılacak malzemeler Hijyen Mühendislerince odanın kullanım şekli göz önüne alınarak mükemmel inaktiviteyi sağlayacak şekilde seçilmelidir.

Basınç kontrolleri her an gözle görülecek noktalara konulacak cihazlar ile sürekli kontrol edilmelidir. Tüm hijyen odaların yine kullanım şekillerine göre 7-gün, 24-saat, 365-gün kesintisiz olarak çalışmasının sağlanması için gerekli tasarım ve planlamalar hijyen mühendislerince yapılmalıdır. Sistemin devamlı ölçüm ve kontrol altında tutulması için eğitilmiş bir ekip görevlendirilmelidir. Yeni nesil aktif inaktivasyon teknolojisi ile 7-gün, 24-saat tüm hijyen odalardaki mikroorganizmaların imha edilip hiç bir atık bırakmayan sistemin kullanılması ile mükemmelliğe adım atılmalıdır.

Yeni nesil koku inaktivasyon teknolojisi ise tüm koku ve gazların etkisini yok etmekte ve kokunun ön planda olduğu hijyen alanlarda kullanılmalıdır.

 

Hastane Kurulum aşamaları aşağıdaki sıralamaya göre bir sistem kurulmalıdır.

 • Hijyen Hastane Danışmanı Proje Yönetimi
 • İş Akış Yönetimi                                                                                                   ,
 • Entegre Sağlık
 • Hastane Bilgi iletişim ve Erişim Sistemleri
 • Data Merkezi
 • Görüntüleme Sistemleri
 • Terapi Sistemleri
 • Laboratuvar Tesisleri
 • Virüs Tarama Sistemleri
 • Arşivleme ve Dağıtım Sistemleri
 • Giriş Güvenlik ve Kontrol Sistemleri
 • Bina Güvenlik ve Kontrol Sistemleri
 • Çağrı Güvenlik ve Kontrol Sistemleri
 • Yangın Güvenlik ve Kontrol Sistemleri
 • Otopark Güvenlik ve Kontrol Sistemleri
 • Aydınlatma ve Gün ışığı kullanım sistemleri
 • LAN çözümleri  İletişim ve Telefon sistemleri
 • Havalandırma, ısıtma, klima ve iklimlendirme sistemleri
 • Bina OTOMASYONU
 • Wlan çözüm sistemleri
 • Enerji Kontrol ve Dağıtım Sistemleri