Gıda Sektöründe Beyaz ODA TEKNOLOJİLERİ

Gıda sektöründe unlu mamuller üretimi ile Et ve Et Ürünleri Üretimi farklılıklar göstermektedir. Unlu mamuller üretimindeki aşamalarda hava Hijyeni yanında yüzey Hijyeni ve ortam Hijyeni de yapılmalıdır. Katkı maddeleri kullanımı sıfırlanmak istenirse üretim devamında ürün paketleme sistemine varıncaya kadar Beyaz Oda ortamında çalışılmalıdır.

Beyaz Odada ki % 99 oranındaki Hijyenlik ve Dekontaminasyonun sağlanması paketleme aşamasına gelinceye kadarki ortamın Mikroorganizmalardan arındırılmış olması ile sağlanabilir.

Beyaz Oda da tamamen Hijyen Klima ile havalandırma ve iklimlendirme sağlanmalı zemin, duvar, tavan malzemeleri başta olma üzere armatürler dahil, tüm sabit ve değişebilir ekipmanlar Hijyen özelliklere sahip olmalıdır.

Et ve Süt ürünleri üretiminde daha hassas çalışma yapılmalıdır. Beyaz Oda ayrıca Yeni Nesil Hijyen Teknolojisi ile Akuple olarak çalışmaktadır.

Et ve Süt ürünleri üretiminde daha hassas çalışma yapılmalıdır. Beyaz Oda uygulaması kesinlikle olumlu sonuç verecektir. Fakat Beyaz Oda uygulamalarının yanı sıra Hijyen tüneli uygulaması beyaz oda maliyetlerinin karşılanamadığı durumlarda kesinlikle şarttır. Bunun yanında makine ekipman yüzeyleri ve zemin, tavan ve duvarlar nano teknolojik Yeni Nesil Hijyen sistemleri ile kaplanmalıdır. Böylece unlu gıdalar, et ve süt ürünlerinden Mikroorganizmalar ayrılmalı ve hastalık yapan patojenler ürünlerden uzaklaştırılması sağlanır.

Beyaz Odanın girişinde ön hazırlık odası, giyinme dolapları, bone, maske, önlük, el yıkama ve galoş makinesi bulunmalıdır. Airlock sistemle çalışan çiftli otomatik kayar kapı sistemi olmalıdır. Pozitif basınç Beyaz Odadan yardımcı odaya oradan da koridora olacak şekilde kurulmalıdır. Beyaz Oda Yüzeyleri Antibakteriyel özellikte ve çok kolay temizlenebilir olmalıdır. Sistem otomasyonu Hijyenliği kontrol etmeli, raporlamalı durumu asla çalışanların insiyatifine bırakmamalıdır.

Beyaz Oda ve Yardımcı Oda kapılarından hammadde ve ürün girişleri kesinlikle olmamalıdır. Ürünler duvarlardan konveyörle belirli bölümler açılarak sağlanmalı ve bu bölümler Hijyen bıçakları tarafından basınç kaybına ve Hijyen bozulmasına izin verilmeyecek şekilde kontrol altına alınmalıdır. Gıdalardaki en önemli problem olan küflenmeyi önlemek için, gıda maddelerinin Beyaz Odadaki paketleme sistemi hava ile temas etmeyecek şekilde vakumlu ambalaj yapılmalıdır.