Çevresel Hizmetler

Tüm kapalı ortamların yüzeysel anlamda steril hizmetlerinin uygulandığı Alışveriş alanlarında, Mağazalar ve Süpermarketlerde AVM’ lerde, Restoran ve Kafelerde açıkçası toplumsal hizmet sunulan tüm açık ve kapalı alanlarda yüzeysel anlamda yapılan temizlik uygulamalarının ne derece doğru yapılıp yapılmadığı çok önemlidir.

Yüzeyleri ve ekipmanları temizleme ve sterilize etme yöntemleri çeşitlilik gösterse de temizlik uygulamalarının etkinliğini ölçme ihtiyacı toplum sağlığı için olmazsa olmazımızdır.

BU nedenle ATP Hijyen İzleme sistemlerinin kullanımı toplumsal hizmet sunan sektörlerde özellikle yöneticilerin uygulama alanlarındaki personelinin performansını ölçmek ve temizliğin ne düzeyde doğru yapılıp yapılmadığını hızlı ve eyleme geçirilebilir verilere ihtiyaç duyarak tespit edeceği en doğru yöntemdir.

Bir yüzeyde ATP’nin varlığı, yanlış temizlik ve kirlilik varlığını gösterir.

Temizlik yöntemlerini ve prosedürlerini değerlendirmek ve iyileştirmeler için hedefler belirlemek adına ATP test sonuçlarını değerlendirmek hızlı ve doğru bir yöntemdir.

Bir yüzeyde ATP’nin varlığı, yanlış temizlik ve kirlilik varlığını gösterir. Özellikle Hizmet sektöründeki kapalı ortamlardaki ortak kullanım alanları, asansörler, yürüyen merdiven korkulukları, kapı kolları, oturum alanları, restoran ve fastfood vb. gibi alanlarda, gıda kalıntısı, alerjenler veya bakteriler ve tüm mikroorganizmaların varlığı buna dahildir. Bu  durum yüzeylerin bakteri büyümesini barındırması ve desteklemesi için bir potansiyel anlamına gelir.

ATP izleme, etkili temizlik prosedürleri ile ATP varlığının ortadan kaldırıldığını veya minimize edildiğini doğrulamak için tüm yüzeysel alanların hijyen ölçümlerinde kullanılmalıdır. ATP testi ideal olarak yüzeysel temizlikten sonra, ancak dezenfektan uygulanmadan önce yapılmalıdır.

ATP Temizlik Doğrulama