ATP Hijyen

Yeni Nesil Hijyen Kontrol Sistemleri – Yeni Nesil Hijyen Dedektörü

Biyolüminesans Onun mikroorganizma moleküllerinin kimyasal reaksiyonla ışık rürve bu ışıkn ölçülmesi ile mağruz ve hijyen izleme. Bu sistem yeni nesil hijyen izleme yöntemi olup, saniyeler içerisinde gerekli bileşenlere ulaşılabilmekte çok düşük maliyet ve kısa zaman diliminde sonuca ulaşılmaktadır. Bu hızlı hızlı ve ilaç fabrikasyon. Bu yöntemin güvenirlik ile ve.

Bu sistem çok kolay olup, fazla bir eğitim. Güvenilir hızlı ve uygun fiyatlı olur. zaman zaman bu hızlı yöntem haccp ve haccp, daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla. Bu sistem de hastanelerde (ameliyathane ve yoğun bakımda) tatil ve otel spa, havuz havuz ve saunada, restoran ve kafelerin mutfağında, restoran ve terapinin mutfağında, hem de sanat ve tedavi ilaç, uçakda (mutfak ve tuvalet tuvalet denetimi) ve hijyen de.

Yeni NESİl HİJYEN KONTROL SİsteMLERI

Sistem ve Sistem?

Tüm mikroorganizmalar ATP ( Adenozin Tri Fosfat ) bir şey de organizmalarda bulunan ATP nin lüsifer enzimi ile reaksiyona ve biyolüminesans ışık verir. Açığa bu ışık bir lüminometre (fotometre) ile ölçülerek patojen saptanır. Ölçülen değer relaktif ışık birimleri ( RLU ) Ne kadar çok ölçülürse kirlenme o kadar yüksek.

Bu sistemde ısıtma ve kuluçka dönemi inkübatörde bekleme zamanı gibi kaybı yoktur. Sistem katı ve sıvı gıdalarda ölçüm yapılmasına olanak verir.  HACCP hagard Analiysis and Critic Control Points komseptlerinin uygulanması gereken her yerde rahatlıkla uygulanabilir. En fazla 1 dakika içinde denetim sonuçlanır. Biyolüminesans Sisteminde canlı her mikroorganizma moleküllerinin kimyasal reaksiyonla ışık üretmesi ve bu ışıkların ölçülmesi ile kontaminasyon ve hijyen izleme yapılmaktadır.

Tüm canlı hücrelerdeki evrensel enerji birimi olan adenozin trifosfatın (ATP) tespiti, yüzeylerin ve yeniden kullanılabilir tıbbi ekipmanın gerçekten temiz olup olmadığını hemen belirler. Hygiena’nın ATP temizleme doğrulama sistemi, tüm personeline kullanımı kolay ve herhangi bir tesiste uygulanabilen bir sistem sunar. EnSURE ™ Touch ve SystemSURE Plus luminometreler, UltraSnap ™ swab cihazları ve AquaSnap ™ su testleri değer, kalite ve güvenilirlik açısından sektöre öncülük eder.

YENİ NESİL HİJYEN KONTROL SİSTEMLERİ

Biyolüm Yeni Nesil Taşınabilir ATP Hijyen İzleme Dedektörü

Kullanım Alanları:

Gıda sektörü: Gıda üretim tesisleri, Gıda Marketleri, Beyaz Odalar (Paketleme vb.)

Sağlık Hizmetleri: Hastaneler, Temiz Odalar ( Yoğun Bakım Üniteleri, Ameliyathaneler, Acil Servis vb.)

Yemek Endüstrisi: Restoranlar, Kafeler, Yemek Üretim Tesisleri.

ATP NEDİR;

ATP (Adenozin Tri Fosfat) Tüm organik materyallerde bulunan (Mikroorganizmalar, Gıda sonucu kalan kalıntılar, Hayvan, bitki ve insan hücreleri vb.) evrensel enerji molekülüdür. ATP hijyen testleri, yüzeylerde bulunan ATP miktarını ölçme yolu ile ortamdaki temizlik seviyeleri hakkında net bilgi sağlar. Üretilen ışık miktarı, numunede bulunan canlı organizmaların miktarı ile doğru orantılıdır. Yapılan her dezenfekte işlemini sonrasında ortamda ATP miktarı tespit edilmesi durumunda; temizlik işleminin doğru yapılmadığını ve ortamda mikroorganizmaların üreme riskini gösterir. Bu test ile gıda artıkları kolayca tespit edilerek mikroorganizmaların üremesi engellenmiş olacağı gibi kirlilik için hızlı ve doğru önlem alınması sağlanmış olur. Işığı emen Lusiferaz ve Lusiferin enzimlerinin ATP ile biyokimyasal reaksiyonu.Açığa çıkan ışık bir lüminometre ( fotometre ) ile ölçülerek patojen sayıları 1 femtomol ATP dedekte edebilir ((10-16 mol/gram) Dedekte edilen ışık cihaz tarafından dijital bir birim olan RLU ya dönüştürülür. Ne kadar çok ışık ölçülürse kirlenme o kadar yüksek demektir.